top of page

Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie (Mechanical Technology) Graad 12 IEB Afrikaans Vorige Vraestelle

2023 Finale Eksamen Datums

Papier 1: Dinsdag, 7 November (09:00–11:00)

Papier 2: Vrydag, 17 November (09:00–12:00)

bottom of page