top of page

Frans SAL

Frans SAL (French SAL) Graad 12 IEB Afrikaans Vorige Vraestelle

2023 Finale Eksamen Datums

Papier 1 (Prakties): Woensdag, 18 Oktober (09:00–12:00)

Papier 2 (Teorie): Donderdag, 9 November (09:00–12:00)

bottom of page