top of page

Siviele Tegnologie

Siviele Tegnologie (Civil Technology) Graad 12 IEB Afrikaans Vorige Vraestelle

2023 Finale Eksamen Datums

Papier 1: Maandag, 30 Oktober (09:00–12:00)

Papier 2: Maandag, 13 November (09:00–12:00)

bottom of page