top of page

Buy Notes Pack

'n Volledige opsomming van die inhoud van Ekonomiese en Bestuurswetenskap Graad 9 [bedryfstudie wat dus deel 1 is], wat voldoen aan die vereistes soos uitgele in die KABV / CAPS kurriculum. Kleurvolle kantnota's is bygevoeg om die leerervaring te verbeter

Graad 9 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW : Besigheids + Ekonomie)

R129,99 Regular Price
R104,00Sale Price

Launch Discount

  •  1

Since Notes Are Digital, Absolutely No Refunds Can Be Issued

Notes Are Emailed 2 To 5 Minutes After Payment

If You Encounter Any Issues: contact@sapapers.co.za

bottom of page