top of page

Buy Notes Pack

'n Volledige opsomming van die inhoud van Ekonomiese en Bestuurswetenskap Graad 8 [bedryfstudie wat dus deel 1 is], wat voldoen aan die vereistes soos uitgelê in die KABV / CAPS kurriculum

Graad 8 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW : Besigheids + Ekonomie)

R99,99 Regular Price
R80,00Sale Price

Launch Discount

  •  1

Since Notes Are Digital, Absolutely No Refunds Can Be Issued

Notes Are Emailed 2 To 5 Minutes After Payment

If You Encounter Any Issues: contact@sapapers.co.za

bottom of page