top of page

Buy Notes Pack

'n Volledige opsomming van die inhoud van Ekonomiese en Bestuurswetenskap Graad 8, wat voldoen aan die vereistes soos uitgelê in die KABV / CAPS kurriculum. Kleurvolle kantnota's is bygevoeg om die leerervaring te verbeter. Skep 'n liefde vir toekomstige rekenmeesters en besigheidsmanne!

Graad 8 EBW (Besigheids/Ekononmie + Rekeningkunde)

R184,99 Regular Price
R148,00Sale Price

Launch Discount

  •  1

Since Notes Are Digital, Absolutely No Refunds Can Be Issued

Notes Are Emailed 2 To 5 Minutes After Payment

If You Encounter Any Issues: contact@sapapers.co.za

bottom of page