top of page

Rekeningkunde

Rekeningkunde (Accounting) Graad 12 IEB Afrikaans Vorige Vraestelle

2023 Finale Eksamen Datums

Papier 1: Donderdag, 16 November (14:00–17:00)

Papier 2: nie beskikbaar (n/b)

bottom of page